Zalety i wady

Zalety i wady energetyki słonecznej

Słońce jest najbliższą nam gwiazdą, która oświetla i ogrzewa naszą planetę, dzięki czemu na Ziemi mogło powstać i rozwinąć się życie. Dostęp do energii słonecznej pozwala roślinom przeprowadzać fotosyntezę, czyli z materii nieorganicznej wytwarzać związki organiczne służące do ich wzrostu i rozwoju. Produktem ubocznym tego procesu jest tlen niezbędney z kolei do życia dla ludzi…