Mój prąd

program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Każdy kto:


  • posiada instalację fotowoltaiczną (po 27 lipca 2019 r.),
  • ma wymieniony licznik na dwukierunkowy,
  • pospisał umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej


może pozyskać dotację w wysokości 5 000 zł – program MÓJ PRĄD

 

Wnioski należy składać:
poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl Formularz zgłoszeniowy e-wniosek lub w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy.Wnioski w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, kancelaria główna przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa