Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna

ikona strzałki w prawą stronę Wróć do bloga

Prosumenci, którzy mają możliwość skorzystania zarówno z ulgi termomodernizacyjnej, jak i dofinansowania Mój Prąd często zadają sobie pytanie: jak połączyć obydwa programy? W tym krótkim artykule rozwiewamy wątpliwości.


Dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z ulgi, a otrzymali dofinansowanie z Programu Priorytetowego Mój Prąd informujemy: kwota, którą należy wpisać w okienku dotycząca przedsięwzięć termomodernizacyjnych (pozycja 64 i 66 w PIT-0) powinna być kwotą jaką ponieśli Państwo na zakup i montaż mikroinstalacji POMNIEJSZONĄ o kwotę przyznanej z NFOŚiGW dotacji (zazwyczaj 5000 zł).

Na przykład:
Cena mikroinstalacji: 20 000 zł, podatek liniowy: 19%, dotacja otrzymana: 5000 zł.
Kwota, jaką należy wpisać to: 20 000 zł – 5 000 zł = 15 000 zł,
zatem odliczyć można: 15 000 zł * 0,19 = 2 850 zł.
Podsumowując:
Kwota po wszystkich odliczeniach: 20 000 zł - 5 000 zł - (15 000 zł * 0,19) = 12 150 zł
Czyli zaoszczędzamy 7 850 zł.

______________________

Osobom, które jeszcze nie otrzymały dotacji, a będą chciały z niej skorzystać przypominamy: w takim przypadku w PIT-cie wpisujemy całość kwoty brutto, a dopiero po uzyskaniu dotacji Mój Prąd, doliczamy kwotę jaką otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do przychodów za dany rok.
Na przykład:
Cena mikroinstalacji: 20 000 zł, podatek liniowy: 19%, dotacja jeszcze nie otrzymana.
Kwota jaką należy wpisać to: 20 000 zł,
zatem odliczyć można: 20 000 zł * 0,19 = 3 800 zł.
Następnie po otrzymaniu dotacji na 5 000 zł, dopisujemy tę kwotę do dochodów, przez co musimy odprowadzić od niej podatek:
5 000 zł * 0,19 = 950 zł
Podsumowując:
Kwota po wszystkich odliczeniach: 20 000 zł – (20 000 zł * 0,19) – 5 000 zł + (5 000 zł * 0,19) = 20 000 zł – 3 800 zł – 5 000 zł + 950 zł = 12 150 zł
Czyli zaoszczędzamy 7 850 zł.


Tak jak widać na powyższych przykładach: kolejność dotacja-ulga cenowo nie ma znaczenia. W obydwu przypadkach inwestor zaoszczędził tę samą kwotę, więc w podliczeniu za całość mikroinstalacji zapłaci jedynie: 20 000 zł – 7 850 zł = 12 150 zł.
Mamy nadzieję, że rozjaśniliśmy Państwu wszelkie wątpliwości. Życzymy dużo słońca i przyjemnego wypełniania PIT-ów! smiley

 

data publikacji 31.03.2021

Darmowa wycena