Zobowiązania w programie Mój Prąd 3.0

ikona strzałki w prawą stronę Wróć do bloga

Kiedy w lipcu rozpoczęła się trzecia tura programu dotacji na 3000 zł, Polacy ochoczo poderwali się do komputerów, aby złożyć wniosek jak najszybciej. Mało kto pamięta jednak, że program priorytetowy na fotowoltaikę Mój Prąd 3.0 poza prawami do otrzymania dofinansowania niesie za sobą również pewne wymogi. Listę podstawowych zobowiązań ujętych w regulaminie przypominamy Państwu poniżej.

 

Zgodnie z zapisami, wnioskodawca ma obowiązek eksploatacji instalacji przez co najmniej 5 lat od daty przelewu na rachunek bankowy beneficjenta kwoty dotacji. W tym czasie grantobiorca nie może m.in. zdemontować instalacji, zmienić jej lokalizacji, sprzedać jej lub zastawić.


Wedle paragrafu 13. regulaminu naboru wniosków, wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania NFOŚiGW w przypadku każdej zmiany danych adresowych, mailowych itp. pod groźbą wypowiedzenia umowy o dofinansowanie.

 

Dodatkowo, beneficjent w ciągu 5 lat od daty wypłaty środków ma obowiązek informowania o otrzymanym dofinansowaniu. Elementem informacyjnym powinna być tabliczka wykonana z trwałego materiału o formacie min. A4, umieszczona w widocznym miejscu, np. na domu czy ogrodzeniu w lokalizacji objętej dofinansowaniem. Powinna zawierać odpowiednie logo oraz tekst: „Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.

 

Tabliczkę należy umieścić niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania z programu Mój Prąd 3.0 na fotowoltaikę, dlatego klienci, którzy zdecydowali się, abyśmy zgłaszali ich do dotacji otrzymają od nas tabliczkę spełniającą wszelkie wymogi NFOŚiGW.

 

Jak widać, wyżej wymienione zobowiązania dotyczące programu nie są zbyt wymagające, jednakże ich nieświadomość może prowadzić do poważnych konsekwencji – zwrotu dotacji.


Życzymy bezproblemowego otrzymania i utrzymania dotacji! smiley

 

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 48 604 296 100 lub mailowego: biuro@abcenergia.pl.

 

data publikacji 29.07.2021

Darmowa wycena